Edit concept Question Editor Create issue ticket

Tularemija


Klinička slika

 • Клиничка слика Во зависност од локализацијата, односно од местота на навлегување на бактеријата во организмот на човекот, туларемијата може да се манифестира во неколку различни клинички форми: гландуларна, улцерогландуларна, окулогландуларна, орофарингеална[iph.mk]
Temperatura
 • Отпорни се на ниски температури, додека високите температури брзо ги инактивираат, а од дезинфекционите средства најчувствителни се на хлорните препарати.[iph.mk]
 • Осетљива је према повишеној температури, хлорним препаратима, формалину и другим дезинфекционим средствима. Насупрот томе, добро подноси нижу температуру.[sr.wikipedia.org]
 • Постојат 6 клинички форми на туларемија и за сите нив заеднички се следните симптоми: Болка во мускулите; Главоболка ; Температура; Треска. Во зависност од тоа за која клиничка форма на туларемија се работи, се развиваат дополнителни симптоми.[femina.mk]
Visoka temperatura
 • Поред спољашњих манифестација, туларемија може да се јави и у плућном облику, који карактерише пнеумонија у абдоминалном облику са боловима у трбуху, ређе проливом и повраћањем и у септичком облику са високом температуром, знацима интоксикације и поремећајем[sr.wikipedia.org]
Lov
 • Ловци на зечеве оболевају у сезони лова, септембар - јануар, ловци на бизамске пацове у периоду јуни - јули, а рибари и лица која раде или се купају у контаминираним водама оболевају током лета.[sr.wikipedia.org]

Dijagnostika

 • Лабораториската дијагностика е извонредно важна за поставување на правилна дијагноза. Се користи методот на изолација на Francisella tularensis од гној, пунктат на жлезда, крв или исплувок, и тест на аглутинација.[iph.mk]

Etiologija

 • Етиологија Предизвикувач на заболувањето е бактерија – Francisella tularensis, која е ситен, грам-негативен, аеробен, неподвижен и аспороген коко-бацил.[iph.mk]

Epidemiologija

 • Епизоотиологија и епидемиологија Туларемијата е примарно заболување на голем број видови диви глодачи, кои се резервоар на ова заболување.[iph.mk]
Raspodela pola
Raspodela godina

Prevencija

 • Сектор за контрола и превенција на заразни болести Одделение за следење и надзор над заразните болести[iph.mk]
 • Превенција Со цел превенција од туларемија, следете ги следните препораки: Заштитете се од инсекти.[femina.mk]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!