Edit concept Question Editor Create issue ticket

Wilsonova bolest


Klinička slika

Anemija
  • Blekffan Diamondova kongenitalna anemija 207. Alkaptonurija 208. Lizencefalija tip 1 209. Lipodistrofija, Berdardinelli tip 210. Progerija 211. Hronična granulomatozna bolest 212. Sindrom Jeune 213.[pravno-informacioni-sistem.rs]
Konvulzija
  • Vitamin B6 zavisne konvulzije 245. Glutation sintetaza déficit 246. Poremećaji urea ciklusa: Ornitin karbamoil sintetaza deficit Deficit argininaze Drugi 247. Lizinurična proteinska intolerancija 248. Kanavanova bolest 249. GM1 gangliozidoza 250.[pravno-informacioni-sistem.rs]
Ataksija
  • Autozomno dominatna spinocerebelarna ataksija 138. Okularni albinizam 139. Alportov sindrom 140. Kruzonov sindrom (sy Crouzon) 141. Sindrom Wolf Hirshorn, delecija kratkog kraka hromozoma 4, del 4p 142. Klippel feilov sindrom 143.[pravno-informacioni-sistem.rs]
Distonija
  • Idiopatska torziona distonija 73. Okulokutani albinizam 74. Facioskapulohumeralna mišićna distrofija 75. Holoprozencefalija 76. Sklerozirajući holangitis 77. Sotosov sindrom 78. Galaktozemija 79. Leberova optička atrofija 80.[pravno-informacioni-sistem.rs]

Lečenje

  • Uspešnost terapije i prognoza Wilsonove bolesti u mnogome zavisi od trenutka kada je lečenje započeto, posebno kada je u pitanju hepatična forma bolesti.[scindeks.ceon.rs]

Prognoza

  • Uspešnost terapije i prognoza Wilsonove bolesti u mnogome zavisi od trenutka kada je lečenje započeto, posebno kada je u pitanju hepatična forma bolesti.[scindeks.ceon.rs]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!