Sitemap | Symptoma

501 to 1000 most common queries

List represents a sample of symptoms, diseases, and other queries. Updated weekly.

Umbilikalna sepsa Duodenalni ulkus sa opstrukcijom Embolija tumora pluća Tubularna skleroza Edvardsov sindrom Trimaleolarni prelom Trihuraza Poremećaj triangularnog fibrokartilaginoznog kompleksa Koloboma Traumatska povreda mozga Toksična nodozna struma Ruptura meniskusa Akutni katarhalni tonsilitis Hronična upala krajnika Tonzilarni abscess Dijareja kod malog deteta Limfom štitne žlezde Poremećaj štitne žlezde Cist tireoidne žlezde sa krvarenjem Varikocela Tromboza superiorne mezenterične arterije Tekom Von Willebrandova bolest T-ćelijski limfom Hiperhidroza ili diaforeza Hirurška procedura Supraselarni tumor Struma jajnika Emocionalni stres Streptokokna infekcija Leiomiosarkom želuca Staghorn kamen u bubregu Spondilitis Spinalna mišićna atrofija Situs inversus Herpes simiae infekcija Sigmoiditis Sindrom bolnog ramena Fraktura ramena SHORT sindrom Seksualno aktivan Sepsa prouzrokovan Pseudomonas bakterijom Schmidtov sindrom Šizoafektivni poremećaj Kutana sarkoidoza Maligna neoplazma pljuvačke žlijezde Poremećaj pluvačne žlezde Poremećaji sakruma Piogeni artritis sakroiliačnog zgloba Tendinitis rotatorne manžetne Hronična kongestivna bolest desnog srca Deficijencija vitamina D Reverzibilni ishemijski neurološki deficit Embolija retinalne arterije Periferna vazoproliferativna retinopatija Perforacija retine Infekcija respiratornim sincitijalnim virusom Ne-oligurijsko popuštanje bubrega Hematurija Oštećenje bubrega Kožica prevučena preko penisa Rekurentna opstrukcija tankog creva Tularemija Obstrukcija pilorusa Nematodiaza pluća Sekundarna plućna intersticijalna fibroza Intersticijalna plućna fibroza novorođenčeta Puerperijum Psihosomatski poremećaj Psihogeni kašalj Mentalni poremećaj Infarkt miokarda Deficijencija proteina C Dehiscencija prostetičke valvule Sarkom prostate Rabdomiosarkom prostate Karcinom bešike stadijum IV Trudnoća Vernerov sindrom Proleps maternice trećeg stepena Prerani pubertet Trudnoća trećeg trimestra Trudnoća u prvom tromesečju Pottov prelov Posteriorni infarkt miokarda Deskvamativna intersticijalna pneumonija Plummer-Vinson sindrom Pleuralna kalcifikacija Poremećaj posteljice Pitsburg pneumonija Pilonidalna cista Fotoretinitis Flegmoni gastritis Phlegmasia Alba Dolens Faringitis Peritonzilarni abscess Peritonealna fibroza Perikarditis Fraktura patele Rođenje Paroksizmalna supraventrikularna tahikardija Paroksizmalna nodalna tahikardija Juvenilna paraliza agitant Hunt Parazitska bolest Parafimoza Napadi panike Pankreatoblastom Hronični pankreatitis Tromboza mezenteričnih arterija Atrofija pankreasa Pankreasni apsces Deficijencija sterol 27-hidroksilaze Pallister W sindrom Palidopiramidalni sindrom Hronični bol Pagetova bolest dojke Urođena pahionihija Prelom karlice Ruptura ciste jajnika Tumor lipidnih ćelija jajnika Mucinozni cistadenokarcinom jajnika Androblastom Androblastom jajnika Čvrsti teratom jajnika Cistični teratom jajnika Maligni mezonefrom jajnika Papilarni cistadenom jajnika Tumor jajnika Disgerminom jajnika Cistadenom jajnika Tumor svetljih ćelija jajnika Osteopetroza Osteomijelitis stopala Osteomijelitis frontalne kosti Retinoblastom Osteitis deformans Osteogenesis Imperfecta Spinalna osteohondroza Hereditarna orotična acidurija Poremećaj ciklusa ureje Deficijencija ornitin transkarbamoilaze Optički neuromijelitis Optička neuropatija Leberova nasledna optička neuropatija Okluzija oftalmične arterije Onihomikoza Onihija Infart omentuma Akutno otkazivanje bubrega sa oligurijom Olekranon burzitis Očna paraliza Grafospazam Obstrukcija Vaterove ampule Norwalk virusna infekcija Noonan sindrom Ishemijska periferna neuropatija Neurološki poremećaj Tumor kostiju Cista tireoidne žlezde Trzajna povreda Obstrukcija nosa Narkolepsija Povreda zanoktice Hiperamonemija tip 3 Miotonična distrofija Mielopatija Hronična mielomonocitna leukemija IgE Mijelom Esencijalna trombocitemija Hronična mijeloidna leukemija Policitemija vera Mycosis Fungoides Mycobacterium Avium Complex Mišićni spazam Istegnuće mišića Višestruke povrede Kompresija kičmene moždine Sindrom višestrukih hamartoma Multirezistentna tuberkuloza Mukopopolisaharidoza Poremećaj kretanja Povreda od sigurnosnog pojasa Moraxella Catarrhalis Bolest mitralne valvule Ishemijski šlog zajedno sa migrenoznom glavoboljom Mikturicija Metilmalonska acidemija Metastaze limfnih čvorova Porfirija Pleuralni mezoteliom Akutna mezenterična ishemija Mesenterični infarkt Menoapuza Menkensova bolest Meigs sindrom Amiloidoza Familijarna mediteranska groznica Mijeloproliferativna bolest Bolest slezine Mukopolisaharidoza 6 Uvučene grudi Homocistinuria Ravni tabani Pluća radnika sa sladom Fetalna malnutricija Hondroma Deformacija stopala Makularna degeneracija Waldenstrom-ova makroglobulinemija Folikularni limfom Limfom kostiju Limfocitni gastritis Wiskott Aldrichov sindrom Vestibularni neuronitis Multipla skleroza Lupus Vulgaris Sarkom pluća Laceracija pluća Neonatalni respiratorni distresni sindrom Lumbalni osteoartritis Lumbalna radikulopatija Sakralna radikulopatija Spondilolisteza Hernijacija lumbalnog diska Niski output sindrom Virusna donja respiratorna infekcija Bolest jetre Liposarkom Lingularna pneumonija Lingularni tonzilitis Promijelocitna leukemija Leptomeningealne metastaze Lepra Katarakta u fazi bubrenja Lennox-Gastautov sindrom Lenegreova bolest Visceralna leišmanijaza Poremećaj leve srčane komore Prader-Willi sindrom Polidaktilija Bilateralna paraliza laringealnog živca Laringealna lezija Laronov sindrom Laparoskopija Laceracija Lažni porođaj Porođaj Labilna hipertenzijaa Klinefelterov sindrom Kamen u bubregu od urata Kalkulus renalnog pelvisa Leiomiosarkom bubrega Hidrokalikoza Keratokonus Morbili Kavasakijeva bolest Spinalna mišićna atrofija Tip 3 Juvenilni reumatoidni artritis Artropatija Iščašenje zgloba Fraktura vilice Dislokacija temporomandibularnog zgloba Fiziološka neonatalna žutica Izovalerijska acidemija Melanom irisa Subakutna mijelooptična neuropatija Trovanje jodom Maligna angioendoteliomatoza Predoziranje Idiopatska pulmonarna fibroza Intersticijalna bolest pluća Upalna bolest crijeva Zapaljenje Neplodnost Infektivni kolitis Hroniča infekcija Subkutana injekcija Delimična obstrukcija tankog creva Delimična obstrukcija pilorusa Hronična limfocitna leukemija Tinea Pedis Pruritične urtikarijske papule i plakovi u trudnoći Spinalna mišićna atrofija Tip 1 Ihtioza Ondine sindrom Ortostatska hipotenzija Hipospadija Hipofosfatazija Hipoosmolalnost Sindrom zaključanog čoveka Hipogamaglobulinemija Hiperurikozurija Hipertireoidiziam Hipertenzivna kriza Bolest bubrega Esencijalna hipertenzija Familijarna hiperholesterolemija Hiperlipoproteinemija Tip 1 Hiperkalemična periodična paraliza Propriona acidemija Hipereozinofilni sindrom Williamsov sindrom Hiperbarična terapija kiseonikom Hydrops Fetalis Hidropneumotorax Hidrocela spermatične vrpce Ehinokokoza Mukopolisaharidoza 2 Sindrom prazničnog srca Hronični apsces Fenilketonurija Nejednaka dužina nogu Dislokacija kuka Hibernom Ušni Herpes Zoster Postherpetična neuralgija Horioretinitis Pemfigus vulgaris Zavisnost od heroina Spigelianova kila Indirektna ingvinalna kila Epigastrična kila Ventralna hernija Dijafragmalna kila Disfunkcija jetre Trombocitopenija izazvana heparinom Trovanje bunikom Hemopneumotoraks Hemofilija Alfa Talasemija Hematom Hemangiom pluća Fraktura lobanje Povreda glave Hartnupova bolest Angelmanov sindrom Poliomijelitis Hronična zapaljenska demijelinizirajuća polineuropatija Gubitak, bol i žalost Ne-Hodžkinov limfom Otok zglobova u githtu Piosalpinks Substernalna struma Neendemična struma Infekcija prouzrokovana Salmonelom Dijabetesna ketoacidoza Šarlah Glioblastom Multiforme Raskid tetive rotatorne manžetne Nisko napet glaukom Glanzmann Thrombasthenia Turetov sindrom Hemolitička anemija Osteoklastom Tumor gonocita Gastrointestinalni tumor Gastroenteritis kod odojčadi Hipertrofični gastritis Alergijski gastritis Želudačni volvulus Rani rak želuca Sarkom mekog tkiva Gardnerov sindrom Galaktozemija Hronična upala spoljnjeg uha Wilsonova bolest Poremećaj irisa Pege Fraktura Fraktura kičmenog pršljena Fraktura nosa Metatarzalna fraktura Fraktura lica Fraktura transverznog procesa Trauma epifize Fraktura humerusa Problemi sa protezom Strano telo u uhu Trovanje hranom usled salmonele Bolest uzrokovana hranom Ratni zarobljenici Povraćanje u trudnoći Fistula pankreasa Fibrosarkom Fibrolamelarni hepatocelularni karcinom Herpes na usni Fetalni distres u porođaju Fraktura femoralnog vrata Fraktura kuka Abces nokta Deficijencija faktora X Deficijencija faktora VII Hemofilija B Neonatalna paraliza facijalnog nerva Renalna hipertenzija Fabrijeva bolest Poremećaj mišića oka Astmatično stanje Alergijska astma Sindrom eksfolijacije Osteosarkom Juingov sarkom Donji ezofagealni prsten Gastroezofagealna refluksna bolest Eritromelalgija Eritropoetska protoporfirija Eritrocitoza Rubeola Srpasta anemija Hronična eritema migrans Povlačenje za ergotamina Episkleritis Fokalna pojava epilepsije sa poremećajem svesti Parcijalni epileptički napadi Akutni epididimitis Milium Epidermoliza Bullosa Eozinofilni gastritis Tendinitis Enterolit Infektivni enteritis Trahealna stenoza Endoskopska retrogradna holangiopanokreatografija Endometrijski stromalni sarkom Poremećaj endometrijuma Endometrijalni polip Tumor ostrvskih ćelija pankreasa Zollinger Ellisonov sindrom Marfanov sindrom Multipla endokrijna neoplazija tip 2B Encefalopatija Leighova bolest Japanski encefalitis Epilepsija temporalnog režnja Herpes simpleks encefalitis Emfizematozni gastritis Akutni emfizematozni holecistitis Hronična opstruktivna bolest pluća Bulozni emfizem pluća Embolija kornarnih arterija Karotidni embolus Arterijska embolija Litijum Opekotina Fraktura lakta Miopija Dislokacija ramena Kifoskolioza Elers-Danlos sindrom Akutna upala spoljnjeg uha Atopijski dermatitis Zloupotreba halucinogena Krvarenje Ablacija retine Kongenitalna diskeratoza Duodenalni divertikulum Duchennova mišićna distrofija Davljenje u slanoj vodi Davljenje Hirschsprungova bolest Daunov sindrom Ujed psa Ciroza jetre Divertikuloza kolona Divertikulitis kolona Netolerancija na laktozu Upala krajnika Dilatacija i kiretaža Veganska dijeta Neuropatija Osip od pelena Dijabetičko stopalo Dijabetska enteropatija Dijabetska autonomna neuropatija Polymyalgia Rheumatica Insulinska rezistencija Dijabetes melitus tip 2 Dijabetes melitus tip 1 Dijabetska retinopatija Dijabetes u trudnići Preeklampsija Dijabetska nefropatija Glaukom otvorenog ugla Bolest posteriorne hipofize Devijacija nazalnog septuma Dermatitis usled staze Erizipel Dermatitis Teška depresivna epizoda Endogena depresija Panični poremećaj Zavisnost od opijata Poremećaj temporomandibularnog zgloba Demijelinizirajuća bolest Spinalna demijelinacija Demencija sa levijevim telima Sindrom dijaliznog dizekvilibrijuma Dijalizna demencija Delirijum Dekubitus